FATRA voda minerálna perlivá

Katalógové číslo: 46517
EAN: 8588000524228
Balenie: 1.5 l
Ks. v balení: 1/6

Na sklade >1000

Bližší popis:
Prírodná minerálna voda, vysoko mineralizovaná, hydrogénuhličitanovo- sodná, so zvýšeným obsahom hydrogénuhličitanov.

Fatra a Fatra Extra vyvierajú v najhornatejšej časti Slovenska, v regióne Turiec. Z východu prameň oblieha Veľká Fatra, z juhu Kremnické vrchy, juhozápad ohraničuje pohorie Žiar a západ Malá Fatra. Táto oblasť je príznačná unikátnou čistotou podzemných vôd a prameňov. Každá kvapka sa získava z hlbokých vrstiev neogénovej výplne pieskov a piesčitých štrkov. 
Prvé chemické rozbory v roku 1930 ukázali, že Fatra je vzácna, alkalická sodnouhličitá voda s bohatým obsahom oxidu uhličitého. Jedinečné zloženie minerálov a zásaditý charakter objavenej minerálky ihneď vzbudil pozornosť odborníkov i širokej verejnosti. 

Zákonný názov potraviny:
Prírodná minerálna voda sýtená 
Zoznam zložiek (v zostupnom poradí):
Minerálna voda :
 Katióny (mg/100ml)  
Ca2+ 4,5
Mg2+ 4,9
Na+  55
K+ 1,6
NH4+  2,9 
 Anióny (mg/100ml)
HCO3- 169,3
SO42- 11,1
Cl- 3,6
NO3-  < 0,1
NO2-  < 0,001  
celkové množstvo rozpustených látok 163 mg/100 ml. 
Oxid uhličitý 
Alergény:
N 
Výživové údaje/jednotka:
N 
Podmienky skladovania, zvláštne podmienky uchovávania alebo podmienky použitia:
Chrániť pred priamym slnečným žiarením. Prípadný sediment je prirodzeného pôvodu a nie je na závadu. 
Krajina pôvodu alebo miesto pôvodu:
Slovensko 
Meno alebo obchodný názov a adresa prevádzkovateľa potravinárskeho podniku:
Slovenské pramene a žriedla, a.s. Budiš, 038 23 Dubové 
Návod na použitie:
Minerálna voda má zásaditý účinok na žalúdočné kyseliny. Je určená na dodržiavanie pitného režimu. 
Skutočný obsah alkoholu:
0 %